Zaktualizowany Debian 6.0.1 wydany

Zgodnie z zapowiedzią w sobotę 19 marca 2011 ukazała się aktualizacja Debiana 6.0.1. Aktualizacja ta ma na celu usunięcie problemów bezpieczeństwa jak również wprowadzenie korekt i poprawek. Warto zwrócić uwagę na to, że jest to jedynie aktualizacja a nie kolejna wersja systemu. Osoby posiadające płyty CD/DVD z systemem po instalacji powinny go zaktualizować poprzez apt-get update. Osoby aktualizujące, na biężaco, system poprzez security.debian.org nie będą miały dużej liczby pakietów do aktualizacji. Większość aktualizacji z security.debian.org zostało dodanych do aktualizacji 6.0.1. Nowe wersje CD/DVD uwzględniające tą aktualizację zostaną wkrótce wydane.
Lista serwerów lustrzanych skąd będzie można pobrać nowe płyty CD/DVD jest dostępna pod tym adresem: http://www.debian.org/mirror/list.
Lista pakietów, w których wprowadzono poprawki bezpieczeństwa oraz korekty i które są dostępne w tej aktualizacji można znaleźć pod adresem: http://ftp.debian.org/debian/dists/squeeze/ChangeLog

Źródło: http://lists.debian.org/debian-announce/2011/msg00003.html

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.