Wybory DPL: Tylko jeden kandydat

Jak donosi Kurt Roeckx – Sekretarz Projektu Debiana – etap zgłaszania kandydatur na Lidera Projektu Debiana został zakończony. Jedyny kandydat, który został zgłoszony to obecny lider – Stefano Zacchiroli.

Źrodło: http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2011/03/msg00008.html

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.