Wybory DPL: Przegląd

Przy okazji trwających wyborów nowego Lidera Projektu Debiana Lars Wirzenius dokonał przeglądu kandydatów ze wszystkich przeprowadzonych wyborów. Jak można zauważyć po raz pierwszy od momentu kiedy wprowadzono wybory DPL mamy sytuację, w której mamy jedynego kandydata – obecnego DPL Stefano Zacchiroli. Oczywiście nie oznacza to, że Stefano wygrywa wyboru z tego względu, że przy głosowaniu istnieje możliwość wyboru opcji „żaden z powyższych”. Czym zatem podyktowane jest to, że mamy jednego tylko kandydata? Okazuje się, że Stefano cieszy dużym poważaniem a jego działalność na rzecz Debiana jest bardzo znacząca. Stąd też brak konkurentów.
Zgodnie z kalendarzem wyborów do 1 kwietnia 2011 trwa kampania. Natomiast głosowanie odbędzie się od 2 do 15 kwietnia 2011.

Rok Liczba Dane
1999 4 Joseph Carter, Ben Collins, Wichert Akkerman, Richard Braakman
2000 4 Ben Collins, Wichert Akkerman, Joel Klecker, Matthew Vernon
2001 4 Branden Robinson, Anand Kumria, Ben Collins, Bdale Garbee
2002 3 Branden Robinson, Raphaël Hertzog, Bdale Garbee
2003 4 Moshe Zadka, Bdale Garbee, Branden Robinson, Martin Michlmayr
2004 3 Martin Michlmayr, Gergely Nagy, Branden Robinson
2005 6 Matthew Garrett, Andreas Schuldei, Angus Lees, Anthony Towns, Jonathan Walther, Branden Robinson
2006 7 Jeroen van Wolffelaar, Ari Pollak, Steve McIntyre, Anthony Towns, Andreas Schuldei, Jonathan (Ted) Walther, Bill Allombert
2007 8 Wouter Verhelst, Aigars Mahinovs, Gustavo Franco, Sam Hocevar, Steve McIntyre, Raphaël Hertzog, Anthony Towns, Simon Richter
2008 3 Marc Brockschmidt, Raphaël Hertzog, Steve McIntyre
2009 2 Stefano Zacchiroli, Steve McIntyre
2010 4 Stefano Zacchiroli, Wouter Verhelst, Charles Plessy, Margarita Manterola
2011 1 Stefano Zacchiroli (no vote yet)

Tekstem pogrubionym został zaznaczony zwycięzca wyborów.

Źródło: http://blog.liw.fi/posts/dpl-election-candidates/

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.