Stabilna wersja Advanced Packaging Tool dla Debiana z numerkiem 1.0

debian Deweloperzy Debiana ogłosili wydanie wersji  stabilnej Advanced Packaging Tool 1.0, czyli systemu zarządzania pakietami, który jest używany przez system Debian. APT został rozpoczęty 1 kwietnia 1998 roku, gdzie projekt Deity otrzymał oficjalną nazwę.

Jedną z ważnych zmian jest zintegrowanie większości używanych komend w APT.

Oto komendy z apt-get i apt-cache:

  • List – działa podobnie do dpkg list i może zostać użyta z: –installed lub –upgradable,
  • Search – działa, jak apt-cache search, lecz sortuje alfabetycznie,
  • Show – działa, jak apt-cache show,
  • Update – działa, jak apt-get update z koloryzowaniem składni,
  • Install i Remove – dodaje pasek postępu podczas działania dpkg,
  • Upgrade – działa, jak apt-get dist-upgrade –with-new-pkgs,
  • full-upgrade,
  • edit-sources – edytuje sources.list używając $EDITOR.

Źródło: https://lists.debian.org/debian-devel/2014/04/msg00013.html

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.