Projekt Debiana na Google Summer of Code 2011

W dniu dzisiejszym Google ostatecznie zamknęło listę organizacji, które będą obecne w ramach Google Summer of Code 2011. O tym, że Debian przymierza się do wystartowania na GSoC 2011 wspominaliśmy już wcześniej. Obok Debiana w ramach GSoC 2011 obecni będą m.in Gnome, KDE, Gentoo, Fedora i wielu innych. Możliwość ubiegania się o udział w danym projekcie rozpocznie się z dniem 28 marca 2011. Pełny terminarz GSoC 2011 dostępny jest pod tym adresem: http://www.google-melange.com/document/show/gsoc_program/google/gsoc2011/timeline.
W przypadku Debiana lista projektów (ze szczegółowym opisem), w których można brać udział jest dostępna pod adresem: http://wiki.debian.org/SummerOfCode2011/Applying.

Źródło: Informacja własna na podstawie materiałów Google

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.