„Mrożenie” Debiana 9.0 „Stretch”

Jak poinformował zespół wydania, Debian 9.0 przeszedł do finalnej fazy przed wydaniem. Aktualnie Debian 9.0 został zamrożony. Żadne nowe pakiety nie zostaną dodane, chyba że zdarzy się wyjątkowa sytuacja (np. poważne błędy). Szczegóły: https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2017/02/msg00001.html

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.