Dostępne materiały online z Konferencji Embedded Linux Conference Europe 2010

W dniach od 26 do 28 października 2010 odbyła się Konferencja „Embedded Linux Conference Europe”. Również Debian był obecny na tej konferencji. Martin Michlmayr wystąpił z „Adapting Debian Installer to NAS and Other Consumer Devices” (Dostosowywanie Instalatora Debiana dla NAS oraz innych urządzeń konsumenckich).
W dniu dzisiejszym ukazał się m.in zapis video z tego wystąpienia.
Dostępne są następujące materiały związane z prelekcją Michlmayr’a:
opis prelekcji,
zapis video,
zapis prezentacji w postaci slajdów.

Źródło: Informacje własne na podstawie materiałów http://www.embeddedlinuxconference.com/

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.