Debian Weezy dla kart AC68/AC56

debian-logoJak skonfigurować Debian Wheezy dla AC68/AC56

  1. Merlin Firmware musi być zainstalowany w routerze tj. oprogramowanie wbudowane w urządzenie, zapewniające podstawowe procedury obsługi tego urządzenia.
  2. Dysk sformatowany na ext4 i dołączony do routera
  3. Standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer (SSH)
  4. Utwórz kolejno folder o nazwie „debian” i udostępnij go przez Sambę

Źródłohttp://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=15528

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.