Debian Med na konferencji Med@Tel – raport

Jak donosi Andreas Tille na liście dyskusyjnej debian-med, miał on okazję zaprezentować projekt Debian Med na konferencji Med@Tel w Luksemburgu poświęconej zastosowaniu informatyki w medycynie. Z racji zainteresowania projektami Open Source w medycynie, Andreas został zaproszony aby zaprezentować projekt Debian Med. Materiały z prelekcji są dostępne pod adresem: http://people.debian.org/~tille/talks/201104_luxembourg/ (menu z lewej strony). Prelekcję wysłuchało ok. 20 osób, które mniej lub bardziej są związane z projektami Open Source w medycynie. Andreas ocenia, że jego wykład został dobrze przyjęty co z resztą jeden ze słuchaczy podsumował „Dziękujemy za to co robicie”.
Więcej na temat raportu można przeczytać pod tym adresem: http://lists.debian.org/debian-med/2011/04/msg00053.html

Źródło: http://lists.debian.org/debian-med/2011/04/msg00053.html

Hosted by Administracja Serwerami. Engine Wordpress. Icons Sawb.